Beställa / Order

Att beställa.

  • 1. Välj en bild från galleriet.
  • 2. Med hjälp av prislistan bestäm storleken.
  • 3. Skicka ett e- mail till order@worldofimages.com för att bekräfta om bilden finns tillgänglig.
  • 4. Betala via Payson (Sve) eller PayPal (Int.)
  • How to order.

  • 1. Pick out a photo from the gallery
  • 2. Using the pricelist, decide on your size.
  • 3. Send a e-mail to order@worldofimages.com, to confirm that the photo is still availabe.
  • 4. Pay thru Payson (Swe) PayPal (Int.)
  • Copyright © 2007. worldofimages.se Webmaster Finn Nielsen